Hạt cao su

Hạt cao su

17/08/2019


Hạt cao su được tái chế từ hàng ngàn lốp xe phế thải bị vứt bỏ trong bụi rậm và dưới các sông suối mỗi năm. Long Long đã biến những lốp xe phế liệu thành một nguồn tài nguyên có giá trị sử dụng cao bằng cách tái chế lại những sản phẩm bỏ đi này. Việc tái chế sẽ làm giảm chất thải và góp phần làm môi trường xanh hơn.

Xem thêm